Các khóa học đã đăng ký

Đăng ký học thực hành sơ cấp cứu

Đăng ký học thực hành sơ cấp cứu

Tại Hà Nội

 Số 23 lô TT04 Biệt thự HD Mon, Mỹ Đình 2, Hà Nội

14h -17h30

(Lớp học sẽ diễn ra khi có đủ 12 học viên)

17/04/202015/05/202112/06/2021
Đăng ký ngayĐăng ký ngayĐăng ký ngay
 3/12 chỗ đã đăng ký 1/12 chỗ đã đăng ký 0/12 chỗ đã đăng ký

 

 

 

 

Tại Thành phố Hồ Chí Minh

 116 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

14h -17h30

(Lớp học sẽ diễn ra khi có đủ 12 học viên)

17/04/202015/05/202112/06/2021
Đăng ký ngayĐăng ký ngayĐăng ký ngay
     4/12 chỗ đã đăng ký     2/12 chỗ đã đăng ký     0/12 chỗ đã đăng ký

 

 
X
Hỏi-đáp
Đăng ký ngay