Các khóa học đã đăng ký

Hiệu lực chứng chỉ sơ cấp cứu Wellbeing| Wellbeing

Tổ chức Giáo dục Sức khoẻ Wellbeing – Thành viên Hội đồng An toàn Anh quốc là đơn vị được Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội chứng nhận đủ điều kiện hoạt động hạng B về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
Wellbeing được phép đào tạo, huấn luyện sơ cấp cứu cho các đối tượng thuộc nhóm 1, nhóm 4, nhóm 5, nhóm 6 theo quy định tại nghị định số 140/2018/NĐ-CP của Chính Phủ.
Chứng nhận hoàn thành khoá huấn luyện sơ cấp cứu được cấp cho học viên có hiệu lực 1 năm theo quy định của Bộ LĐTB&XH và Bộ Y Tế. 

X
Hỏi-đáp
Đăng ký ngay