Các khóa học đã đăng ký

KIẾN THỨC- KỸ NĂNG SƠ CỨU

Tổ chức GDSK Wellbeing - Thành viên Hội đồng An toàn Anh Quốc. Đơn vị tập huấn y hoa về sơ cấp cứu chuyên nghiệp từ 100% bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội. Cấp chứng chỉ sơ cấp cứu sau hoàn thành khóa học.

X
Hỏi-đáp
Đăng ký ngay